الاثنين، 21 يناير، 2013

شغل روزنامه الاتحاد امارات دوشنبه 21/01/2013 Mtalo به کار شورای ابوظبی برای کیفیت و انطباق شغل فارغ التحصیلان جدید تخصص های زیر را خالی و مهندسی برق و مهندسی مکانیک است و Hinda الکترومکانیکی و شیمیایی مهندسی، فیزیک، ریاضیات و مدیریت فنی و مهندسی، اقتص

وظفنى شكرا (وظائف وعقارات)
Latest topics
شغل روزنامه الاتحاد امارات دوشنبه 21/01/2013 Mtalo به کار شورای ابوظبی برای کیفیت و انطباق شغل فارغ التحصیلان جدید تخصص های زیر را خالی و مهندسی برق و مهندسی مکانیک است و Hinda الکترومکانیکی و شیمیایی مهندسی، فیزیک، ریاضیات و مدیریت فنی و مهندسی، اقتص
Jan 21st 2013, 19:24

شغل روزنامه الاتحاد امارات دوشنبه 21/01/2013 Mtalo به کار شورای ابوظبی برای کیفیت و انطباق شغل فارغ التحصیلان جدید تخصص های زیر را خالی و مهندسی برق و مهندسی مکانیک است و Hinda الکترومکانیکی و شیمیایی مهندسی، فیزیک، ریاضیات و مدیریت فنی و مهندسی، اقتصاد و مدیریت کیفیت و مدیریت پروژه شرایط مورد نیاز اطلاعیه های موجود

Facebook Google Bookmarks Google Plus Twitter
You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق