الأربعاء، 30 يناير، 2013

فوری و مهم و جدی امنیتی مصر است که به یک توطئه بزرگ قرار منبع اطلاعاتی در سطح بالا :: معاملات Almamrh ========================== > تمرکز خشونت در شهرهای کانال در حال حاضر، > شواهد وجود عکس ها و ویدیوها را به مقامات امنیتی، > تایید که مردم بی گناه که کشته

وظفنى شكرا (وظائف وعقارات)
Latest topics
فوری و مهم و جدی امنیتی مصر است که به یک توطئه بزرگ قرار منبع اطلاعاتی در سطح بالا :: معاملات Almamrh ========================== > تمرکز خشونت در شهرهای کانال در حال حاضر، > شواهد وجود عکس ها و ویدیوها را به مقامات امنیتی، > تایید که مردم بی گناه که کشته
Jan 30th 2013, 19:28

فوری و مهم و جدی امنیتی مصر است که به یک توطئه بزرگ قرار منبع اطلاعاتی در سطح بالا :: معاملات Almamrh ========================== > تمرکز خشونت در شهرهای کانال در حال حاضر، > شواهد وجود عکس ها و ویدیوها را به مقامات امنیتی، > تایید که مردم بی گناه که کشته شدند، کشته شدند و بسیاری از آنها را به عقب، > و در سر و آنها را در مواجهه با پلیس ایستاده، > و در داخل راه رفتن فاصله، با شیخ عماد عفت رخ داده است > با ناشناخته شلیک اسلحه های سنگین بندر زندان گفت، > بر برنامه ریزی ...

Facebook Google Bookmarks Google Plus Twitter
You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق